زمان واکسیناسیون توله سگ

واکسیناسیون توله سگ واکسیناسیون یکی از کارهای مهمی است که کلیه حیوانات خانگی به آن نیاز دارند. واکسن زدن توله سگها امری ضروری محسوب می شود. بطور معمول تا زمانیکه توله سگها از شیر مادر خود تغذیه می کنند، بدن آنها آنتی بادی لازم را دریافت می کند. این آنتی بادیها توله سگ را از […]

بستن
مقایسه
×